Especial Guerra de Chistes Transmitido el 16 de octubre 2008