คลิปที่ 21 เราเปลี่ยนบรรยากาศมายืนเล่นบ้าง ติดต่อพวกเราต่อได้ที่ www.facebook.com